case_bg

Talantu koncepcija

ggg111

SIBER

Talantu koncepcija

Humānisms kā izcelsme-inovācija un stingrības un elastības attīstība

Cilvēkresursi ir uzņēmuma vērtīgākais resurss.Cilvēki ir viens no aktīvajiem un radošajiem faktoriem uzņēmumā.Uzņēmuma panākumi lielā mērā ir atkarīgi no cilvēkresursu vadības panākumiem.Cilvēkresursus var pārveidot cilvēkkapitālā, piešķirot, apmācot, stimulējot un attīstot.Tā ir uzņēmuma galvenā konkurētspēja, tāpat kā valūtas kapitāls un materiālais kapitāls.Gandrīz 30 gadu attīstības laikā uzņēmums ir izveidojis cilvēkresursu vadības pamatvērtības "uz cilvēci orientētu, inovāciju un stingrības un elastības attīstību".Pamatojoties uz "ētikas, spēju, uzcītības un veiktspējas" pamatprincipiem, uzņēmums ir izveidojis zinātnisku Perfect cilvēkresursu "atlases, audzēšanas, izmantošanas un saglabāšanas" politiku un procedūras.